De school voor
autonome, zelfsturende, nieuwsgierige leerlingen!

WOW VO gaat van start in schooljaar 2024-2025. Ben jij een leerling uit groep 8 met een hoogbegaafd profiel, een havo/vwo advies én herken je je in bovengenoemde omschrijving? Meld je dan nu aan voor een oriëntatiegesprek.

Ons onderwijs is vrij, maar niet vrijblijvend

WOW VO wordt een school voor (hoogbegaafde) leerlingen die een plek zoeken, waar mogelijkheden zijn tot het volgen van een autonoom leerproces, persoons- en talentontwikkeling. In ons vrije, maar niet vrijblijvende onderwijs behandelen we leerlingen ongelijk om gelijke kansen te creëren. We streven ernaar om leerlingen voor zichzelf, de ander en de wereld te kunnen laten zorgen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor WOW VO in volle gang. We gaan van start in schooljaar 2024-2025 met één, of maximaal twee, brugklas(sen)

Wij bieden
onderwijs op maaT

Leerlingen komen naar WOW VO, omdat ze op zoek zijn naar een manier van werken die meer passend is bij hun ontwikkelbehoeftes.

Maatwerk

Omdat je op zoek bent naar een manier van werken die passend is bij je ontwikkelbehoeftes.

Havo/vwo
niveau

We gaan uit van de eindtermen die nodig zijn voor het behalen van het havo of vwo diploma.

Baas over
eigen traject

Wat onze school bijzonder maakt, is dat we je de mogelijkheid bieden om dit traject deels zelf vorm te geven.

Goed voor eigen ontwikkeling

Je blijft op deze manier dicht bij jezelf, waardoor je jezelf goed kunt ontwikkelen.

Ben jij onze nieuwe wow vo leerling?

Op WOW VO werk je als leerling autonoom op havo/vwo niveau via een eigen leerroute aan de kerndoelen. Bij het werken aan de leerdoelen heb je niet altijd een docent nodig om verder te komen. Onder begeleiding van jouw groepsdocent maak je eigen leerplannen en deze voer je ook uit.

Aanmelden
bij WOW VO

Wij voeren met kandidaat leerlingen een oriëntatiegesprek. Tijdens het oriëntatiegesprek onderzoeken wij of er een match is tussen de leerling en onze school.
Op WOW VO bieden wij onderwijs op een specifieke manier die bij (hoogbegaafde) leerlingen aansluit. Ons onderwijs vraagt een grote verantwoordelijkheid, autonomie en een nieuwsgierige houding van de leerling om dit succesvol te kunnen doorlopen

1

TOELATINGSBELEID

Lees eerst ons toelatingsbeleid via:
Download toelatingsbeleid

2

AFSPRAAK MAKEN

Maak een afspraak met de directie voor het oriëntatiegesprek door te bellen naar 010- 2097168. Je ontvangt via de mail een voorbereidende opdracht

3

oriëntatiegesprek

Samen met je ouders ga je met medewerkers van WOW VO in gesprek om elkaar te leren kennen.

4

AANMELDEN

Hebben we een match? Dan meld je je aan met het adviesformulier, de voorkeurslijst en het WOW VO inschrijfformulier.

5

Plaatsingsuitslag

De toelaatbare leerlingen worden bij voldoende capaciteit geplaatst. Welkom op WOW VO!

De aanmeldperiode voor middelbare scholen regio Rotterdam was van 18 maart tot en met 1 april 2024.

Heeft u uw kind na het oriëntatiegesprek bij WOW VO aangemeld dan ontvangt u in de week van 2 april bericht over de plaatsing.

Heeft u uw kind aangemeld op een andere middelbare school en is hij/zij/hen daar uitgeloot én WOW VO stond op de voorkeurslijst van uw kind? Dan zullen wij eerst een oriëntatiegesprek voeren om te onderzoeken of er een match is tussen de leerling en de school alvorens wij uw kind plaatsen. Hiervoor neemt u telefonisch contact met de WOW Verbazisschool op via 010-2097168.

FAQ

Lees hier de antwoorden op onze meestgestelde vragen.

Weten jullie wat de locatie van de school gaat worden?

WOW VO zal gebruikmaken van onderwijsruimte die door het Laurens Lyceum aan het Duivenpad 7 te Rotterdam Hillegersberg aan ons ter beschikking is gesteld.
Deze bestuurlijke samenwerking biedt ons mooie kansen om een goede start te maken. Aan de ene kant hebben we alle ruimte om ons eigen concept goed neer te zetten en aan de andere kant kunnen we gebruik maken van faciliteiten van een gevestigde school voor voortgezet onderwijs. De lokalen van WOW VO liggen in een afgescheiden deel van het schoolgebouw. Dit deel beschikt over een eigen in- en uitgang aan het Voorhout en heeft een eigenbuitenruimte..

Met hoeveel groepen starten jullie?

We starten in augustus 2024 met maximaal twee brugklassen van in totaal 40 leerlingen. Vooralsnog zal er geen zij-instroom in hogere leerjaren mogelijk zijn.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor WOW VO?

Zit uw kind in groep 8? Kijk dan op www.wowvo.nl voor ons toelatingsbeleid en de procedure die wij hanteren.

Zit uw kind in groep 6 of 7? Houd de website van WOW VO in de gaten voor het toelatingsbeleid van toekomstige schooljaren.

Mijn kind heeft een vmbo-tl of vmbo-tl/havo-advies. Kan hij/zij/hen naar WOW VO?

Wij nemen leerlingen aan met minimaal een enkelvoudig havo-advies.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van nieuws en nieuwe ontwikkelingen?

We houden ouders/verzorgers via de nieuwsbrief en onze website www.wowvo.nl op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nieuws.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

Dit kan door een e-mail te sturen naar wowvo@verbazisschoolwow.nl en aan te geven dat u de nieuwbrief wilt ontvangen. Wilt u zich afmelden? Stuur dan ook een mail naar bovenstaand adres.

Mijn kind heeft naast een hoogbegaafdheidsprofiel ook andere specifieke onderwijsbehoeftes. Kan mijn kind naar WOW VO?

WOW VO is een reguliere havo/vwo school gericht op leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel en we bieden basisondersteuning.

Wij willen uw kind zo goed mogelijk onderwijs en ondersteuning bieden, daarom is het van belang dat u alle (medische) informatie rondom ondersteuning van uw kind met ons deelt. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte doorlopen ook de toelatingsprocedure. Tijdens het oriëntatiegesprek kunnen we met de ouders van leerlingen die waarschijnlijk extra ondersteuning behoeven in gesprek gaan met onze intern begeleider om te bekijken of de extra ondersteuning die een leerling nodig heeft, overeenkomt met de extra ondersteuning die wij kunnen bieden binnen onze school. De afweging en beslissing hierover worden per leerling gemaakt, dus ook hierbij leveren we maatwerk.

Is de school een gymnasium?

Op dit moment niet. We bieden onze vwo-stroom atheneum. Wel is dit iets dat wij voor de toekomst als ambitie hebben.

Wat is de rol van kunst en cultuur binnen WOW VO?

Kunst en cultuur maakt onderdeel uit van de 58 globaal geformuleerde kerndoelen waaraan elke middelbare school invulling dient te geven. Het zal binnen WOW VO dus absoluut terugkomen in het onderwijs en naar verwachting ook binnen het projectonderwijs een mooie plek krijgen.

Heeft mijn kind een laptop nodig?

Wij gaan met een digitaal curriculum werken en leerlingen doorlopen hierbinnen hun eigen leerroute, dus wij verwachten dat een laptop nodig is. We zijn aan het onderzoeken op welke manier wij dit gaan organiseren of dat onze leerlingen deze zelf meebrengen. We informeren de ouders/verzorgers van de aangemelde leerlingen hierover op het moment dat hier meer over bekend is.

nieuwsbrieven

Datum

Download

Nieuwsbrief mei 2024

31/5/24

Nieuwsbrief april 2024

22/4/24

schooldocumenten

Datum

Download

Nog geen documenten beschikbaar.